Your Name and Surname (required)

  Your Email (required)

  Subject

  Your Message

  CENTRUM OŚWIATOWO DYDAKTYCZNE

  KATEDRALNY 1, 19-300 EŁK

  www.cod.elk.pl

  phone/fax+ 48 876216837;

  mobile: +48 516080507;

  ———

  dr Blanka Ewa Szymańska OSB

  dyrektor Centrum Oświatowo Dydaktycznego

  koordynator projektu

  e-mail: contact@zpp.elk.pl

  e-mail: contact@zpp.elk.pl

  www.zpp.elk.pl

  phone/fax 876216837

  mobile: 516080504