Diecezja Ełcka

Utworzona przez papieża Jana Pawła II z dniem 25 marca 1992 roku z obszaru wyłączonego z diecezji łomżyńskiej oraz diecezji warmińskiej. Pierwszym biskupem ełckim został ks. bp Wojciech Ziemba, dotychczasowy biskup pomocniczy warmiński. Obecnie Biskupem Ełckim jest bp Jerzy Mazur, a biskupem pomocniczym – bp Romuald Kamiński.

Diecezja ełcka jest położona w północno-wschodnim krańcu Polski. Od północy graniczy z Rosją (Obwód Kaliningradzki), od północnego-wschodu graniczy z Litwą i Białorusią. W strukturze kościelnej graniczy z archidiecezją warmińską, archidiecezją białostocką i diecezją łomżyńską. Powierzchnia diecezji 11.000 km2, zamieszkuje ją 472089 mieszkańców, w tym ok. 404961 katolików. Największe miasta na terenie diecezji ełckiej to: Suwałki (69.000 mieszkańców); Ełk (60.000), Augustów (30.700), Giżycko (29.381).

Przez terytorium diecezji ełckiej przechodzi granica dwóch kulturowych i historycznych regionów: Mazur i ziemi Suwalsko-Augustowskiej. co sprawia, że jest to obszar bogaty w piękno przyrody i pełen walorów turystycznych. Piękno rzek i jezior obficie obecnych na terenie Mazur, Suwalszczyzny i Pojezierza Augustowskiego przyciąga stale rzesze turystów, zaś wśród nich przed laty pięknem tutejszej przyrody zachwycał się Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II. Dla upamiętnienia Jego obecności na terenach diecezji ełckiej przygotowane zostały Papieskie Szlaki: kajakowe i rowerowe. Bp Wojciech Ziemba, witając Papieża Jana Pawła II w Ełku w 1999 roku, tak opisał diecezję ełcką: ,.Jest to ziemia piękna i użyźniona odwieczną modlitwą kamedulskich mnichów oraz tutejszych mieszkańców. Ofiarujemy Ci ziemię Twoich wspomnień: wzburzonych fal wigierskiego jeziora, leniwej Czarnej Hańczy, przepastnych puszcz przeciętych jasną wstęgą Augustowskiego Kanału, na który – jakby różańcowe paciorki – nanizano jeziora oraz pełne ptactwa i kwiatów łąki i bagniska”.

Pomimo tego, iż diecezja ełcka obejmuje jeden z najbiedniejszych i mniej rozwiniętych gospodarczo obszarów Polski, nacechowany jest wielką gościnnością i życzliwością mieszkańców. Wyjątkowy charakter diecezji ełckiej podkreślają wspólne granice Polski z innymi krajami: Rosją, Litwą i Białorusią. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje naród Litewski, gdyż jego przedstawiciele zamieszkują tereny i parafie przygraniczne i są w nich żywo obecne.

Wśród ludzi związanych z Kościołem dominuje w diecezji ełckiej pobożność o charakterystyce tradycyjnej, umiłowanie Eucharystii, kult Matki Bożej oraz duchowość pielgrzymkowa. Na terenie diecezji ełckiej i w bliskim sąsiedztwie, w kraju i za granicą, znajduje się wiele Sanktuariów, do których pieszo lub autokarami pielgrzymują wierni z okolic. Warto wymienić diecezjalne Sanktuaria Maryjne: Ełk, Studzieniczna, Sejny, Krasnybór, Rajgród; Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Ełku i Suwałkach; Sanktuarium Krzyża Św. w Olecku; Sanktuarium św. Brunona w Giżycku.

Diecezja ełcka to także liczne wspólnoty parafialne, piękne kościoły i miejsca naznaczone obecnością zakonów kontemplacyjnych: kompleks pokamedulski na Wigrach i podominikański w Sejnach. Z terenów diecezji ełckiej wywodzą się także błogosławione:

Bł. Marianna Biernacka – Urodzona i ochrzczona w 1888 roku w Lipsku. Aresztowana 1 lipca 1943 roku. Zginęła śmiercią męczeńską 13 lipca 1943 roku w Naumowiczach k. Grodna. Beatyfikowana 13 czerwca 1999 roku przez Ojca Świętego Jana Pawła II.

Bł. s. Kanizja Eugenia Mackiewicz CSFN – Ze Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek. Urodzona 27 września 1904 roku w Suwałkach. Ochrzczona w parafii pw. św. Aleksandra w Suwałkach, do zakonu wstąpiła 24 lipca 1933 roku. Zginęła śmiercią męczeńską 1 sierpnia 1943 roku w Nowogródku. Beatyfikowana 5 marca 2000 roku przez Ojca Świętego Jana Pawła II.

Bł. s. Sergia Julia Rapiej CSFN – Ze Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek. Urodzona 18 sierpnia 1900 roku we wsi Rogożyn (parafia Lipsk). Do zakonu wstąpiła 25 grudnia 1922 roku. Zginęła śmiercią męczeńską 1 sierpnia 1943 roku w Nowogródku. Beatyfikowana 5 marca 2000 roku przez Ojca Świętego Jana Pawła II.