Działanie I Zajęcia przewodnickie

W ramach warsztatów przewodnickich (zajęcia historyczno-przyrodnicze w wymiarze 30 godzin, poprowadzonych przez pracowników Wigierskiego Parku Narodowego, Nadleśnictwa Augustów i humanistów) 100 osób z Diecezji Ełckiej nauczy się w atrakcyjny sposób przybliżać innym dzieje i walory tych ziem, które mogą zachwycać i mobilizować gości ŚDM do ponownego ich nawiedzenia. Ponadto, mieszkańców fakt ten mobilizuje do budowania świadomości historycznej, przyrodniczej i chrześcijańskiej, związanej z tymi ziemiami. Realizacja zadania zostanie podsumowana arkuszem ewaluacyjnym wypełnionym przez uczestników.

Działanie II Wizualizacja medialna

W ramach tego działania uruchomiliśmy profesjonalną stronę internetową związaną z projektem, połączoną z aplikacją mobilną, dzięki której mieszkańcy i goście będą mogli bez przeszkód poruszać się na terenie naszej Diecezji, odnajdywać ciekawe historycznie miejsca, poznawać tradycje tej ziemi, zachwycać się pięknem krajobrazu, a także umieszczać swoje osobiste refleksje, zdjęcia czy uwagi. Interaktywność w sieci sprawi, że pierwsza fascynacja nowo poznanym miejscem może przerodzić się w głęboki sentyment, dzięki któremu nasi goście wrócą do nas ze swymi rodzinami czy przyjaciółmi w ramach planowanych wakacji. Służyć ma temu ilustrowany podręczny notes uczestnika – przygotowany wspólnie z uczestnikami warsztatów przewodnickich pod okiem wykwalifikowanej kadry – zawierający cenne informacje, dokumentujący miejsca pobytu, zabytki, zwyczaje, porady, a także stanowiący inspirację do czynienia osobistych notatek czy wspomnień z pobytu na tej gościnnej ziemi, w zielonych płucach Polski.

Działanie III Wizyta studyjna

– Spośród 10 000-cznej zgłoszonej do Diecezji grupy uczestników ŚDM w wizycie studyjnej weźmie udział 1 000 osób, które za pomocą środków transportu wraz ze swymi gospodarzami (rodzinami, młodymi) nawiedzą w różnym czasie historycznie ważne miejsca (Ełk, Ostrykół, Augustów-Studzieniczna, Giby, Sejny, Wigry), spotykając się ponadto na trasie z kustoszami miejsc;

– Na Wigrach goście będą mogli zwiedzić Muzeum Wigierskiego Parku Narodowego z bogactwem jego fauny i flory, a w Pokamedulskim Klasztorze – po jego zwiedzaniu – zapoznać się ze sztuką wypieku na ogniu tradycyjnego ciasta: sękacza oraz przygotowania regionalnych potraw (np. kartaczy) oraz przeżycia wspólnych chwil w tawernie ogrodów klasztornych;

– w czasie wolnym uczestnicy będą mieli możliwość podążania Szlakami Papieskimi na statku Tryton lub też udziału w spływie kajakowym;

– w Ełku będą mogli obejrzeć specjalnie przygotowane wydarzenie sceniczne, uczestniczyć w zaplanowanych koncertach, a także cieszyć się swą obecnością w chwilach wolnych i przy posiłku podczas głównych obchodów Święta Młodych w ramach ŚDM w Diecezji Ełckiej.